Loonadministratie

Het voeren van de loonadministratie omvat:

  • het verzorgen van loonstroken,
  • het doorvoeren van mutaties van het salaris, inhoudingen en vergoedingen,
  • het berekenen van uit te keren vakantiegeld,
  • het indienen van de aangifte loonheffing.

Wij verzorgen de correspondentie met de belastingdienst over loonaangiftes.

De loonstrook wordt in PDF-formaat via e-mail toegezonden evenals de aangifte Loonheffing. U kunt er ook voor kiezen om de loonstroken (loonstrook) op papier toegezonden te krijgen.

Maandelijks wordt er een zogenaamde loonjournaalspost toegezonden zodat alle loonkosten in de administratie van de betreffende onderneming kunnen worden verwerkt.

Om uw bedrijf aan te melden voor de loonadministratie kunt u het formulier gebruiken onder het kopje downloads.

Om een nieuwe medewerker aan te melden voor de loonadministratie kunt u eveneens een formulier gebruiken onder downloads.