Advies

RAAT Finance BV wil graag een klankbord voor u zijn? Het is belangrijk de vinger aan de pols te houden bij de ontwikkelingen binnen uw branche en onderneming. Door het tijdig, nauwkeurig en gedegen boekhouden ontstaat inzicht in de veranderingen - groei of afname - in kosten, omzet en marge. Dat geeft u vervolgens grip op resultaat en informatie om (bij) te sturen.

Raat Finance BV wil graag behulpzaam zijn bij het opstellen van budgetten, prognoses, liquiditeitsbegrotingen, tussentijdse cijfers e.d.

Verder bent u gebaat bij een juiste ondernemingsvorm. Eenmanszaak,VOF of BV; dan gaat het over bijvoorbeeld het beperken van risico's, de belastingdruk, pensioenvoorziening en de ambitie van de ondernemer/onderneming. Wij willen u graag daarin begeleiden.