Financiele administratie

Een betrouwbare financiële administratie is van groot belang om inzicht te hebben in het reilen en zeilen van uw onderneming. In eerste instantie voor uzelf, maar ook voor andere belanghebbenden zoals aandeelhouders, banken en financiële instellingen. Raat Finance BV kan u daarbij op veel manieren terzijde staan - met advies over de inrichting en ondersteuning bij uw administratie, het beschikbaar stellen van on-line administratiesoftware of zelfs de verzorging van uw totale financiële administratie.

RAAT Finance BV is een voorstander van het online-boekhouden. Zij is gecertificeerd voor Twinfield, de nummer 1 op dit gebied. Daarnaast is er bekendheid met andere softwarepakketten.